कक्षा १०, नेपाली विषयको ‘लक्ष्मीपूजा’ कथाको पावरप्वाइन्ट सामग्री - नेपाली भाषा शिक्षक समिति

Thursday, January 27, 2022

कक्षा १०, नेपाली विषयको ‘लक्ष्मीपूजा’ कथाको पावरप्वाइन्ट सामग्री

 कक्षा १०, नेपाली विषयको ‘लक्ष्मीपूजा’ कथाको पावरप्वाइन्ट सामग्री डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

सामग्री डाउनलोड गरेपछि फाइललाई Right Click गरेर Extract to लक्ष्मीपूजा सामग्री गर्नुहोला । त्यसपछि फोल्डरभित्रका सबै सामग्री सोही फोल्डमा राख्नुहोला, अन्यथा पावरप्वाइन्टको हाइपर लिङ्क बिग्रन सक्छ ।  Read Only मा क्लिक गरी प्रयोग गर्न सकिने छ ।

No comments:

Post a Comment